Vroedvrouw

Vroedvrouw anno 1778

Uit een document van 5 juni 1778, aanwezig in het archief te Zutphen (Openbaar Archief nr. 937) wordt expliciet gesproken over de taken van de vroedvrouw en daar komen een aantal regels voor vroedvrouwen aan de orde waaronder ook het afvragen. Op deze manier is men er wellicht ook achter gekomen door wie Willemina's zwangeschschap werd veroorzaakt. Het document is de moeite van het lezen waard. Vandaar hier een klein uitreksel met enkele belangrijke vereisten. 

 

Gedeelte uit het vroedvrouwendocument van het Graafschap  Zutphen 1778

 

♦ Vroedvrouwen zijn herkenbaar aan een bordje op de woning met de tekst: ‘geadmitteerde Vroedvrouw.

♦ Ze zijn verplicht meteen te assisteren bij een bevalling en worden geacht hulp van andere vroedvrouwen of

   vroedmeesters in te roepen wanneer ze alleen niet instaat blijken de bevalling te verrichten.

♦ Arme en behoeftige mensen moeten gratis geholpen en bijgestaan worden.

♦ Er wordt van de vroedvrouwen een deugdelijke administratie verlangd voor wat betreft data, religie en de

   zwaarte van de bevalling.

♦ Ze moeten bij een onecht kind ten overstaan van iedereen aan de barende moeder de naam van de vader

   vragen en deze meteen doorgeven aan de autoriteiten.

♦ Vroedvrouwen dienen steeds nuchter en bekwaam hun functie uit te oefenen en de kraamvrouw niet eerder te

   verlaten dan wanneer alles in orde is.

♦ Vroedvrouwen worden steeds gehouden bijscholingscursussen van de vroedmeester of lector bij te wonen.

Femielie

 

Webmaster Gerhard Kwak

 

Website van de Achterhoekse & Twentse families Kwak, Elschot, ten Thij en Goossen.

 

Neem contact op met:

 

Adres: Wielseweg 3-57, 3896 LA Zeewolde

Email: g.kwak@kpnmail.nl

 

© 2018 - 2020 Gerhard Kwak, Zeewolde.  All Rights Reserved