Stormramp Borculo

Stormramp Borculo 1925

Herinneringskalender van de stormramp

Eén van de grootste natuurrampen die het oostelijk Nederland ooit heeft getroffen is de cycloon die toesloeg op 10 augustus 1925. Destorm verwoestte bijna heel Borculo en ook de omgeving van Ruurlo werd zwaar getroffen. “Alsof er een trein door de wolken reed”, vertelde een ooggetuige. In de Graafschapbode staat:


“Het was een angstig gezicht. Vertakte bliksems en bundels van bliksemstralen doorkliefden het zwart en al feller ratelden de slagen. Naar het noordwesten en noorden was de lucht vaal. Het werd plotseling aardedonker. Recht kwam een zwart gevaarte op ons af, wentelend als een draaikolk. Iemand zag opeens iets als een lange rechte buis, welke snel ronddraaide en onder ontzettend geloei naderde. Mijn schatting was het in tien à vijftien minuten. In een vreselijk donker, gedurig door de bliksem verlicht, zaten we in de huiskamer bijeen. Daarbuiten zagen we alles in beweging: de windvlag, vermengd met stof, boombladeren en allerlei voorwerpen, één grijze massa in razende vaart. Grote bomen zwaaiden neer. Door een ruit brak de storm bij ons binnen, het venster daar tegenover vloog los, de voordeur met uitgerukt slot smakte open. Verder het brullen van de orkaan, het gerinkel van glasscherven, het geraas van neervallende dakpannen. Hoe angstig we waren, of we dachten aan de dood of aan het einde der wereld, we weten het niet meer.”


De schade was enorm. Alom overheerste de verwoesting. De katholieke kerk had geen torenspits meer, gevels waren ingestort, daken verdwenen, overal lagen afgeknapte en ontwortelde bomen en op het stationsterrein lag zelfs een goederenwagon boven op een stootblok.


In het crisiscentrum dat meteen door de gemeente was ingericht en waar de burgemeester Jhr. De Muralt voortdurend aanwezig was waren tientallen doktoren en verpleegsters uit de hele omgeving aan het werk. Drie doden, minstens vijftig gewonden en tweeduizend daklozen en naar later bleek een schade van vier miljoen gulden. Voor die dagen een enorm bedrag. Naast de 373 militairen van de genie die meteen al werden ingezet werd door iedereen de helpende hand geboden.
Naast hulp kwam er ook een uitgebreide vorm van ramptoerismeopgang.Vele duizendenmensen kwamen kijken. Daarvoor was wel maar beperkt begrip, maar botte nieuwsgierigheid werd eigenlijk niet gewaardeerd. Zo was burgemeester De Muralt niet te benauwd om mensen die zich misdroegen met naam en toenaam op een publiekelijk schandbord te schrijven. De burgemeester riep ook op om het hoofd koel te houden en de prijzen laag. Want niets menselijks was de getroffenen vreemd, getuige een aanplakbiljet dat door hem werd opgehangen.

Het hele land was diep onder de indruk van de ramp en allerlei hulpcomités werden opgericht. Overal in het land werd gecollecteerd. In Amsterdam bijvoorbeeld verzamelden zich 7000 zangers voor een soort benefietconcert. De hulp werd bijzonder royaal aangeboden. Uiteindelijk kwam er meer geld binnen dan nodig was voor het herstel. Het comité dat de schade en hulp moest regelen groeide op deze basis later uit tot het Nationaal Rampenfonds. Ook Koningin Wilhelmina en prinses Juliana bezochten het getroffen gebied.


Toren haan                                                             Waarschuwing van de burgemeester                Luchtfoto Borculo


De Achterhoek was in die tijd wel aan de beurt, want ongeveer twee jaar later, op 1 juni 1927, werd het gebied rond Beltrum, Neede en Eibergen ook door een cycloon getroffen. De windhoos trok een baan van 500 meter breed en met een snelheid van 65 km per uur door de omgeving. Ook hier was een grote ravage het resultaat en waren er meerdere doden te betreuren. 

Neem contact op met:

 

Adres: Wielseweg 3-57, 3896 LA Zeewolde

Email: g.kwak@kpnmail.nl

 

Femielie

 

Webmaster Gerhard Kwak

 

Website van de Achterhoekse & Twentse families Kwak, Elschot, ten Thij en Goossen.

 

© 2018 - 2020 Gerhard Kwak, Zeewolde.  All Rights Reserved