Werkverschaffing

Aanleg strandbad Winterswijk in 1933 -1934

Strandbad in Winterswijk

Twentekanaal bij Enschede.

Foto: Wikipedia

Werkverschaffing

 

Het was zeker geen eer om in de werkverschaffing te zitten. Daar werd de hele familie op aangekeken. Het betekende namelijk dat je niet zo’n goede werker was. Men redeneerde gewoon dat als je goed in je werk was je ondanks de werkloosheid wel een andere baan had gevonden. Om de mensen aan het werk te houden bedachten de gemeenten verschillende projecten. De plannen dienden ze in bij het rijk en na goedkeuring kon men dan van start.

 

Op deze pagina laten we een paar projecten uit het oosten van ons land zien. Een paar van de tientallen projecten die door heel Nederland werden verricht.  In Winterswijk zijn toen verschillende projecten gerealiseerd. Onder andere:

 

♦ De ontginning van het Wooldse- en Kottenseveen.

♦ De aanleg van de algemene begraafplaats.

♦ De kanalisering van de Whemerbeek.

♦ De aanleg van verschillende wegen in de buurtschappen.

♦ De aanleg van het openluchtbad.

 

Openluchtbad Winterswijk

Omstreeks1916 was er al eens gepraat over een nieuw zwembad vanwege de te geringe capaciteit van de kolk bij Den Helder. Toen ging het niet door vanwege de veel te hoge kosten. Die werden toen geraamd op

fl. 60.500,00. (circa € 450.000) Nu, in 1931, werd er opnieuw over gepraat. Er was een locatie beschikbaar aan de Slingebeek net voor de kolk. De omgeving was rustig en de beek die achter het perceel langs liep, in de richting van Den Helder, kon voor de water toevoer zorgen. Er werd nog heel wat gesoebat alvorens het voorstel werd aangenomen. Uiteindelijk kwam het openluchtbad er in het kader van een werkverschaffingsproject waarbij het Rijk 70% van het arbeidsloon voor haar rekening nam. Op 20 mei 1933 om 12.00 uur werd het natuurbad onofficieel geopend. De springtoren was nog niet klaar, maar je kon er al wel baden en aan het strand liggen. De inspecteur van volksgezondheid kwam zelf kijken en zei in de Winterswijkse courant: dat de Winterswijkse bad- en zwemgelegenheid één der mooiste van Nederland was. Op zaterdag 5 augustus 1933 werd het bad officieel geopend.

 

Het zwembad in Winterswijk was een gemengd zwembad. Als je daar als katholiek ging zwemmen, mannen en vrouwen door elkaar, was je een zondaar. Katholieken moesten eigenlijk naar Groenlo. Schoonzoon Herman Forrer [207], de latere uitbater van hotel Germania in Winterswijk,was het daar niet mee eens,dus zijn kinderen gingen daar gewoon zwemmen. Hij zei:

 

“Als God had gewild dat mannen en vrouwen werden gescheiden dan had hij wel aparte Paradijzen geschapen.”

 

Dempen van grachten in Enter

Rondom de voormalige havezate Leyerweerd werden in het kader van de werkvrschaffing de grachten gedempp en werd eveneens de enterse beek de Entergraven verbreed. Deze beek begint tussen Enter en Goor en mondt uit in de Boven-Regge. 

 

Twentekanaal

Het kanaal werd na jarenlang gesteggel gegraven vanaf Eefde bij Zutphen tot Enschede met een zijtak naar Almelo.  Het kanaal is de aansluiting van de industriegebieden in Twente met de rest van het Nederlandse netwerk. De volgende plaatsen liggen aan het kanaal: Lochem, Goor, Delden, Hengelo, Almelo en Enschede. De totale lengte bedraagt circa 65 kilometer. 

 

Er werd met de aanleg begonnen in 1930 in het kader van de werkverschaffingsprojecten tijdens de crisis in de dertiger jaren van de vorige eeuw. Het overgrote deel werd uitgegraven met behulp van de schop en kruiwagens door regionale werkelozen. Maar liefst 8 jaar deed men er over. De aftakking naar Almelo was pas in 1953 klaar. Er is een behoorlijk hoogteverschil tussen Enschede en Zutphen. Maar liefst 21 meter. Om die hoogte te overbruggen zijn er op die afstand 3 schutsluizen. 

 

De reden van de aanleg was een verbeterde aanvoermogelijkheid van grondstoffen als ruwe katoen naar de textielindustrie en steenkool van uit de mijnbouwgebieden in Limburg. Nu is dat minder van belang. Het kanaal wordt tegenwoordig nog gebruikt voor het vervoer van zand, grind, zout, veevoer en containers. Ook wordt het Twentekanaal voor de recreatie (pleziervaart, sportvisserij) en de afwatering gebruikt.

Femielie

 

Webmaster Gerhard Kwak

 

Website van de Achterhoekse & Twentse families Kwak, Elschot, ten Thij en Goossen.

 

Neem contact op met:

 

Adres: Wielseweg 3-57, 3896 LA Zeewolde

Email: g.kwak@kpnmail.nl

 

© 2018 - 2020 Gerhard Kwak, Zeewolde.  All Rights Reserved