info femielie Goossen

Foto van een naai-atelier waar coupeuses een groot deel van hun werkzame leven doorbrachten evenals Anthonia Maria (Toos) Goossen [15], dr. van Johannes Gerhardus (Jens) Goossen [83] (Touwbaas, Boer, Rijwielhandelaar) en Johanna Gezina (Anna) Bökkers [84].

De familie Goossen is een naam die in heel Nederland regelmatig voorkomt. Niet specifiek in Twente waartoe onze familie Goossen behoort. In hoeverre er verbanden zijn is niet bekend. Verder zien we landbouwers, wevers, een touwbaas, een rijwielhandelaar en onze oudst bekende voorvader Berent Goossen [2205] die het in 1666 zelfs tot Rotmeester schopte, een door de overheid aangesteld persoon die in een wijk, buurtschap of gehucht een oogje in het zeil hield. Al met al een familiegeschiedenis die de moeite waard is om uit te zoeken.

 

Heb jij lezer meer informatie of belangwekkende aanvullingen neem dan contact op via de contactpgina. 

 

Spreiding van de familienaam Goossen. Niet bekend is of alle Goossen's dezelfde oorsprong hebben. 

De naam Goossen

 

De naam Goossen is oorspronkelijk ontstaan vanuit een patroniem, een vadersnaam, ‘Goos’, aldus de Nederlandse Familienamenbank van het Meertens instituut in Amsterdam.

 

Interessant is daarom te kijken naar de herkomst van de naam Goossen. In het volksgebruik werd de naam niet zelden afgekort tot ‘Gos’ of ‘Goos’ en kreeg de toevoeging van het gegeven 'de zoon van'. Op deze manier ontstonden de oud Germaanse varianten Gosenzon, Gosewyn, Godeswyn en Godswin. Vooral de laatste naam is erg mooi want die betekent niet alleen de zoon van Goos, maar ook 'Gods vriend'.  

 

Door de toevoeging 'zoon van' werd de relatie tussen vader en zoon herkenbaar gemaakt. Dus in ons geval was de voornaam van een voorvader Goos en daar werd dan de zoon achter geplakt. Gooszoon dus. Een dochter van dezelfde Goos ging dan door het leven als Goosdochter.

 

Zoals we het nu zeggen klinkt het allemaal heel gewoon, maar de voorgeschiedenis is daarbij wel verbasterd. Eeuwen geleden sprak met van de voorgaande benamingen en Goosz of Goosdr. Later werd het woord zoon als ‘Zuene’, ‘Sone’ of ‘Sen’ toegevoegd. Dus toen ontstond Goossen. Bij de registratie in de Middeleeuwse geschriften werd dus de een of andere vorm van deze verbastering gebruikt. Afhankelijk van  het gebruik van de naam die niet zelden werd beïnvloed door vervormingen op basis van het gebezigde dialect.

Pas bij de invoering van de Burgerlijke stand aan het begin van de 19e eeuw werd deze naam als definitieve familienaam in de persoonsregistratie vastgelegd.  Deze naam werd dus de uiteindelijke familienaam: Goossen.

Meer over de Goossen's 

 

Klik op een van de onderstaande (rode) omschrijvingen en lees meer over de vernoemde persoon. De Romeinse cijfers voor de persoon geven de generatie aan en het getal tussen de [haakjes] is het persoonsnummer in de parenteel van de familie.

♦ I     - Berent Goossen [2205] ca. 1640 - ? (rotmeester)

♦ II    - Derk Goossen [2204] ? - ca. 1787

♦ III   - Harmen Goossen [2203]

♦ IV   - Dirk Goossen [2198]

♦ V    - Jannes Goossen [1194] 1755 -1820 (landbouwer)

♦ VI   - Theodorus Goossen [1196] 1788 -1838 (landbouwer)

♦ VII  - Johannes Goossen [ 863] 1830 -1908 (landbouwer)

♦          Gradus Goossen [869] 1873-1947 

♦ VIII - Jens Goossen [83] 1872 -1955 (touwbaas, landbouwer, rijwilehandelaar) 

♦ IX   - Toos Goossen [15] 1910 - 1985 (coupeuse)

♦          Maria Goossen [137] 1901-1973 (Non:  Zr. Birilla)

♦ X    - Informatie via contactpagina

 

 

Femielie

 

Webmaster Gerhard Kwak

 

Website van de Achterhoekse & Twentse families Kwak, Elschot, ten Thij en Goossen.

 

Neem contact op met:

 

Adres: Wielseweg 3-57, 3896 LA Zeewolde

Email: g.kwak@kpnmail.nl

 

© 2018 - 2020 Gerhard Kwak, Zeewolde.  All Rights Reserved