Johanna Maria Goossen - 137- Zr. Birilla

Persoonskaart van Johanna Maria Goossen 

Zr. Birilla

Ansichtkaart van Bethlehem in Heel.

Foto: Toos Kwak-tenTHij

Het voormalige Piusconvict aan de Van Slichtenhorststraat wordt getransformeerd naar woningen, waarbij het oorspronkelijke gebouw weer in ere wordt hersteld.

Johanna Maria (Kloosternaam Berilla) Goossen [137], dr. van Johannes Gerhardus (Jens) Goossen [83] (Touwbaas, Boer,) en Johanna Gezina (Anna) Bökkers [84],

geb. te Almelo op 19 sep 1901, ged. RK te Almelo,

Non [coupeuse],

ovl. (71 jaar oud) te Nijmegen op 18 mei 1973,

begr. te Nijmegen.

Johanna Maria werd op 16 september 1901 geboren en gedoopt in Almelo. Haar basis was een degelijk Twents gezin van hard werkende boeren. Ze volgde ter plaatse de lagere school en begon daarna aan een opleiding tot coupeuse. Gemakkelijk had ze het niet. Ze was klein van stuk en vanwege een lichamelijk gebrek, wat precies is niet bekend, liep ze heel slecht en had vaak veel pijn. Al jong besefte ze dat haar toekomst in het klooster lag.

 

Op  28 december 1929 trad ze in bij de Congregatie der Kleine Zusters van den H. Jozef in Heerlen. Ze werd geprofest op 2 juli 1930. De Eeuwige H. Professie legde ze af op 3 februari 1935. Ze koos voor de naam Birilla. 

De Kleine Zusters van de Heilige Joseph is een zustercongregatie uit Heerlen in Nederland en is in 1872 opgericht door de Heerlense priester Petrus Joseph Savelberg. HIj was een ondernemend geestelijke en probeerde voor mensen aan de onderkant van de maatschappelijke ladder op te komen. Hij verenigde zes vrouwen uit Heerlen en omstreken tot een congregatie. Het moest een sobere en eenvoudige gemeenschap worden. “Helpen waar niemand helpt” vormde de grondgedachte van de congregatie. In vrij korte tijd groeide de congregatie uit tot 21 kloosters. Meer dan 3000 vrouwen traden in en ooit was de congregatie de op één na grootste van Nederland. Zij stond open voor vrouwen zonder opleiding, zonder geld of met een handicap. Wellicht dat vooral dit laatste aspect voor Johanna Maria een reden was om juist voor deze congregatie te kiezen.

 

De zusters werkten in ziekenhuizen, weeshuizen, verpleegtehuizen en kinderherstellingsoorden in de gezondheidszorg, het onderwijs en het huishouden. Ze werkten in ruim tachtig Nederlandse en Belgische instellingen

 

Onze zr. Birilla werkte haar hele leven in Klein Bethlehem, een kindertehuis in Heel vlak bij Roermond. 40 Jaar lang stelde ze haar naaikunst in dienst van anderen. Ze maakte als costumière kleren en gaf naailes. Het was haar een grote vreugde wanneer de kinderen van Klein Bethlehem er verzorgd, geleed naar de tijd, uitzagen. Bij de familie was het steeds 'Tante Zuster' en mening nichtje ging daar logeren. Zo bracht Toos ten Thij [5]  regelmatig haar Moeder Toos ten Thij-Goossen [15] naar Heel met haar kleine Fiatje 600. Een hele belevenis vooral vanwege de sfeer en de afstand. Ver weg van Twente.

 

Na jaren moest ze vanwege haar leeftijd afscheid nemen van 'haar' kinderen om te gaan 'rusten' in Pius-Hove in Nijmegen. Ze noemde zich daar Zr. Anna. Waarom is niet bekend. Daar openbaarde zich een slopende en dodelijke ziekte en onderging ze een grote operatie. In haar mooie grote kamer kon ze ook niet stoppen met werken en dus werd een grote plank haar knip- en strijktafel.Tegen beter weten in en strijdend tegen ernstige benauwdheid en pijn bleef ze geloven in het leven. Kort voor een opname van bijna drie maanden in het Canisius-ziekenhuis maakte ze nog twee prachtige Sinterklaascostuumds. Eén voor de parochie en één voor Piushove. Het heeft niet zo mogen zijn. Op 17 mei ontving ze tijdens de H. Eucharistieviering het Viaticum en de H. Olie . Op 18 mei 1973 overleed ze gesterkt door het Sacrament der Zieken en werd ze begraven op 22 mei 1973 op het kerkhof Jonkerbos in Nijmegen. 

Er is nogal wat verwarring over Johanna Maria's kloosternaam. De naam Birilla is nergens bekend. Niet bij het Meertens intstituut in Amsterdam en ook niet op het Internet. Het zou zomaar kunnen dat ze de naam zelf bedacht heeft. Ook haar collega zusters hebben het moeilijk met de naam. Op de professiekaartjes staat  'Maria Birilla' en op het bidprentje 'Berilla' met een E. Toe ze op latere leeftijd verhuisde naar de Piushove koos ze voor de naam 'Anna'. Dat werd mogelijk omdat na het Concilie in 1967 zusters een andere naam mochten kiezen. Al met al een onduidelijk verhaal waar geen verklaring voor is. 

Femielie

 

Webmaster Gerhard Kwak

 

Website van de Achterhoekse & Twentse families Kwak, Elschot, ten Thij en Goossen.

 

Neem contact op met:

 

Adres: Wielseweg 3-57, 3896 LA Zeewolde

Email: g.kwak@kpnmail.nl

 

© 2018 - 2020 Gerhard Kwak, Zeewolde.  All Rights Reserved