Info femielie Kwak

Slagerij, omstreeks 1939 op het Weurden 38a te Winterswijk, van Johannes Gerhard (Gerrit) Kwak [6], geb. 03-03-1909 te Winterswijk, overl. 06-08-1962 te Winterswijk.

De naam Kwak

Alvorens aan het overzicht van onze familie te beginnen is het zinvol om te kijken wat er bekend is over onze naam en waar onze ‘roots’ liggen. Onze Kwaks zijn de nazaten van soldaten, boeren, wevers en hardwerkende ambachtslieden. Die leefden in wat we nu nog kennen als een van de mooiste gebieden van Nederland: de Achterhoek.

 

Onze familiegeschiedenis begint rond 1764. Toen kwam een soldaat met de naam Andreas Quak [105] in de Achterhoek terecht. En wel in Doetinchem. In het archief aldaar werd de aankondigingen van zijn huwelijk met Willemina Bussink uit Varsseveld vastgelegd. Andreas is onze oudst bekende voorvader en bracht de naam Kwak in de Achterhoek. Daar was de naam tot op dat moment niet bekend. Alleen in de buurt van Markelo (Quax / Quack), Lochem en Nijmegen (Quack) komt de naam in verschillende schrijfwijzen voor. De voorvaderen van deze takken komen hoofdzakelijk uit Duitsland en bieden, tot op heden, geen verbindingen met onze familie.

 

Volkstelling 1947

Het Meertens instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde in Amsterdam geeft in een overzicht van de volkstelling in 1947 aan dat de naam ‘Kwak, Quak, Quack,’ in de belangrijkste varianten ruim 1800 vermeldingen telt. Grote concentraties komen voor in Noord- Holland, ZuidHolland en Gelderland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Noord-Holland is onze familienaam vermoedelijk afkomstig van de Volendammer Kwak, een botter waarmee op de voormalige Zuiderzee werd gevist naar haring, garnaal, bot en ansjovis.

 

De naamdragers van het Zuid-Hollandse eiland Voorne zullen een verband zoeken met de, tussen Rockanje en Hellevoetsluis gelegen, polder De Quack. Deze werd bedijkt in 1475. De vraag is natuurlijk hoe de polder aan zijn naam komt. Je moet bij de polder De Quack, of het toen aanwezige buitendijkse land, denken aan aangeslibde grond waar veel vogels foerageerden. Onder andere de ‘Nicticorax Nicticorax‘ (Kwak), een reigersoort. Deze vogel was vroeger heel talrijk.Er werd zelfs op de Kwak gejaagd. Samen met roerdomp, reiger en lijster was de vogel bij de burger heel populair en werd dus veelvuldig geserveerd.

 

De eerste naamdrager van een familie Quak uit het Noord-Hollandse De Zijpe was, wellicht een vogelvanger. De naam betreft dan een beroepsnaam op grond van het (nabootsende) gekwaak van (lok)eenden. Frappant is overigens dat de desbetreffende Quack zijn beroep uitoefende op het slikkerige wad voor zijn woonhuis aan de Oudesluis.

 

Woordenboeken geven verschillende betekenissen aan de naam Kwak. Ze hebben het over klanknabootsing van verschillende dieren tot het neerkwakken van iets. Ook dranksoorten als jenever, bier en het Quaecbort waarmee het kwakspel, een dobbelspel, werd beoefend komen voor. Voor meer informatie kun je kijken in de archieven van het Meerstensinstituut in Amsterdam.

uittreksel uit  het repertorium familienamen.

 (basisvolkstelling 31-05-1947)

Spreiding van de familienaam Kwak. Niet bekend is of alle Kwak's dezelfde oorsprong hebben. 

Volendammer Kwak

Nicticorax Nicticorax

Een groot deel van onze familie leeft en werkt tot op de dag van vandaag in de Achterhoek. En zij die hier niet wonen, komen er graag op bezoek. Kwaks kunnen hun geboortestreek maar moeilijk loslaten.

 

Oorspronkelijk komt onze familie niet uit de Achterhoek. Waar we wel vandaan komen is nog steeds onderwerp van studie. Er wordt gesproken over Duitsland, Frankrijk en het gebied dat we tegenwoordig kennen als Zeeland. Of we er ooit achterkomen is zo langzamerhand een kwestie van geluk hebben. Wellicht vindt iemand ooit nog een vergeeld document met een belangrijke aanwijzing. Terug in de tijd houdt namelijk een keer op omdat verschillende archieven verloren zijn gegaan of omdat er over onze Kwaks gewoon niets werd genoteerd. Onze voorouders waren niet van adel, geen belangrijke boeren of handelaren en geen misdadigers dus er was weinig redenom iets over hen te noteren.

 

Op deze pagina maak je kennis met de Kwaks door de generaties heen.

Meer over de Kwak's 

 

Klik op een van de onderstaande (rode) omschrijvingen en lees meer over de vernoemde persoon. De Romeinse cijfers voor de persoon geven de generatie aan en het getal tussen de [haakjes] is het persoonsnummer in de parenteel van de familie.

♦ I -    Andreas Quak / Kwak [105] 1740 - ca1796 (soldaat) 

       Willemina Bussink [106] 1740 - 1765 (echtgenote van Andreas Quak)

♦ II -   Anthonij Kwak [96] 1764 - 1832 (wever)

       Wilm Kwak [1226] 1765 - 1836 (dagloner)

♦        Johanna Albers-Kwak - [100] (moeder van onecht kind Gerrit Kwak [1356]) 

♦        Gerrit Kwak [1365]  1825 - 1890  (naamgever van de Kwaksmölle in Varsseveld)

♦ III -  Harmanus Kwak [69] 1801 - 1879 (soldaat uit noodzaak)

♦ IV -  Bernardus Kwak  [62] 1828 - 1906 (boer en wegwerker)

♦        Johannes Bernardus Kwak [65] 1865 - 1909 (de Amerikaganger)

♦        Hendrikus Kwak [66] 1867 - 1950 (zoon van een spölleman)

♦        Willem Kwak [67] 1869 - 1952 (meubelmaker in Duitsland)

♦        Hermanus Kwak [70] 1876 - 1961 (Duitsland ganger)

♦        Dina Kwak [71] 1879 - 1955 (kroeskrulletjes)

♦        Maria Kwak [72] 1882 - 1927 (zonder)

♦ V -  Gerhard Kwak [46] 1874 - 1947 (hotelhouder)

♦ VI - Paul Kwak [50] 1900 -1943 (boormeester) 

♦        Maria Kwak [51] 1902 - 1979 (Dienstmaagd des Heren)

♦        Ida Kwak [53] 1905 -1966 (hotelhoudster)

♦        Otto Kwak [54] 1907 -1989 (rijwielhersteller)
♦        Gerrit Kwak [6] 1909 - 1962 (slager)

♦        Hetty Kwak [55] 1912 - 2001 (huishoudster)

♦        Agnes Kwak [56] 1912 - 1998 (huishoudster)

♦        Paula Kwak [57] 1913 - 2006 (huishoudster)

♦        Nel Kwak [58] 1915 - 2019 (huishoudster)

♦        Karel Kwak [59] 1917 - 1989 (boekhouder)    

♦ VII - Informatie via contactpagina

 

 

 

Neem contact op met:

 

Adres: Wielseweg 3-57, 3896 LA Zeewolde

Email: g.kwak@kpnmail.nl

 

Femielie

 

Webmaster Gerhard Kwak

 

Website van de Achterhoekse & Twentse families Kwak, Elschot, ten Thij en Goossen.

 

© 2018 - 2020 Gerhard Kwak, Zeewolde.  All Rights Reserved