Dina Kwak - 71

Persoonskaart van Dina Kwak

Dina Kwak

Dina anno 1900

 Dina Kwak [71], dr. van Bernardus (Bernard) Kwak [62] (Wegwerker) en Johanna Maria Hösing [63] (Zonder),

geb. te Winterswijk op 10 jul 1879, ged. RK te Winterswijk op 10 jul 1879,

ovl. (76 jaar oud) te Almelo op 3 nov 1955 Vermoedelijk overleden op 71 jarige leeftijd in klooster te Almelo.,

begr. te Almelo op 7 nov 1955.

‘Kroeskrulletjes’


Ze had kroeskrulletjes en dat is eigenlijk het enige wat er van Dina [71], de op één na jongste dochter van Bernardus bekend is. Verder kwamen er een paar wetenswaardigheden van nichtje Nel Benink-Kwak en een aantal aantekeningen uit de verschillende bevolkingsregisters. Enkele foto’s en een persoonsbewijs kwamen uit de nalatenschap van Karel Kwak.
Dina werd geboren op boerderij Esman op 10 juli 1879. Van haar jeugd is niets bekend. Ook Dina ging als meid aan het werk. Ze werkte onder andere als huishoudster bij Notaris van Ekelen aan de Misterstraat in Winterswijk. Daar moest het huis altijd naar boenwas ruiken. Daarom liet ze de boenwaspot openstaan maar stofte met een doek. Dina ging vervolgens aan het werk bij de familie van Engeland aan de Keizerstraat. Daarna gaat ze weer terug naar Kotten. In het plaatselijke bevolkingsregister (1890-1915 blz. 53) staat de vermelding: ‘van en naar ’s Hertogenbosch omstreeks 18 juli 1898’. Dat klopt. Ze is vertrokken op 13 april en keerde de 18e juli weer terug naar Aalten. Bij wie ze verbleef is niet bekend.

Inschrijving bevolkingsregister

's Hertogenbosch

Persoonsbewijs van Dina

Dina omstreeks 1950

Kaart aan Maria Kwak [51] vermoedelijk verstuurd kort na de Tweede Wereldoorlog (1945). Hierin wordt Paul Kwak gememoreerd die gesneuveld is aan de Birma-spoorweg.


Bidprentje Dina en rechts

huize St. Jozef Tubbergen

Dina woonde na haar verblijf in Aalten bij haar zus Maria Brömmelstroete-Kwak op Kotten H62. In het bevolkingsregister staat ze daar ingeschreven op 28-04-1920. Vervolgens ging ze naar boerderij Harmelink (H55). Daarna vertrok ze vermoedelijk weer naar huis op H 61 (Esman) en vervolgens weer naar Aalten op 7-5-1921. Door het opvragen van haar persoonskaart wordt duidelijk dat Dina, na Aalten, is vertrokken naar Lemsterland (gemeente Lemmer). Hoe ze daar terecht is gekomen is niet bekend, maar het is zeker niet onmogelijk dat door de toentertijd vergaande contacten met de plaatselijke geestelijkheid ze van dit adres had gehoord. Ze staat in het bevolkingsregister ingeschreven als dienstbode bij pastoor Taeke Galema. Ze is daar maar ongeveer 2 maanden geweest. Waarom ze zo snel is vertrokken laat zich alleen maar raden, maar het meest waarschijnlijk is de taalbarrière. Van de Achterhoek naar Friesland was toen een wereld van verschil.


Dina vertrok daarna naar Almelo. Ze werkte daar in het St. Elisabeth ziekenhuis dat kort daarvoor in 1922 was geopend door de zusters Franciscanessen van Denekamp. Een actieve congregatie die al sinds het einde van de 19e eeuw in Twente en omstreken behoorlijk aan de weg timmerde. Ze werkte op het ziekenhuis in de keuken. Het beviel schijnbaar goed want ze is er nooit meer weg gegaan. Dina bleef haar hele leven ongehuwd. Op boven staande kaart aan nichtje Maria Kwak die toen woonde aan de Misterstraat 38 in Winterswijk schreef Dina dat ze verbleef in Tubbergen. Ze woonde daar in het Huize St. Jozef aan de rand van het dorp.


Het tehuis was een opvangcentrum voor de oudere zusters Franciscanessen van de eigen congregatie, maar ook van buitenstaanders. Vermoedelijk mocht ze daar blijven wonen vanwege haar langjarige verdiensten. Ze kon dan als ze toch nog wat zin had in de keuken werken.


Dina overleed op 3 november 1955 op 76-jarige leeftijd te Almelo.

Femielie

 

Webmaster Gerhard Kwak

 

Website van de Achterhoekse & Twentse families Kwak, Elschot, ten Thij en Goossen.

 

Neem contact op met:

 

Adres: Wielseweg 3-57, 3896 LA Zeewolde

Email: g.kwak@kpnmail.nl

 

© 2018 - 2020 Gerhard Kwak, Zeewolde.  All Rights Reserved