Gerhard overlijdt

Gerhard overlijdt

Foto persoonsbewijs 1941

Rekening begrafenis Gerhard Kwak

Pensioen Gerhard

Na de verkoop van het hotel had Gerhard het niet breed. De Tweede Wereldoorlog is grotendeels aan hem voorbij gegaan. Voor het begin van de oorlog luisterde hij steeds naar Hitler, dan kon hij met de gasten meepraten. Zijn vrouw Hedwig moest overigens niets van dat gebral hebben en deed het af als onzin. Moeder Hedwig: “Aan de Duitsers van tegenwoordig is niets meer aan gelegen.” Na de verkoop van zijn bezittingen had hij geen gasten meer om te praten en geen geld om zijn levensstandaard overeind te houden. Daarbij werd zijn gezondheid er ook niet beter op.

 

De hele oorlog door heeft hij moeten schrapen om rond te komen. Hij had geen pensioen en verdiende een beetje geld met het fokken van kippen en de verkoop van eieren en slachtkippen. Dochter Agnes was zelfs een aantal jaren bij hem in huis om voor hem te zorgen. Loon kreeg ze niet. Ze mocht na zijn overlijden de inventaris houden. Daarnaast werd hij door zijn kinderen onderhouden met wat geld, een jas of ondergoed. Alle kinderen zouden eens per week f. 2.- bijpassen. Onbekendis of iedereen dat heeft gedaan of kon. Paul betaalde in eerste instantie f.30.- in de maand. Maar door de oorlog en het onverwachte overlijden van Paul Kwak in Nederlands-Indië hielden deze betalingen op. De afspraak was dat dit bedrag terugbetaald zou worden, wat ook is gebeurd. Uit de kadastrale leggers blijkt dat Gerhard ook nog een beetje extra inkomen had uit de verhuur van enkele kleine stukken grond gelegen aan de Eelinkstraat (Nrs 6992 en 6993  gezamenlijke grootte 8 are en 10 ca). Het levert hem fl.80,- per jaar op.

 

Gelukkig heeft hij nog meegemaakt dat Mientje en haar kinderen weer terug kwamen in Nederland. Toen zij vrij kwamen uit de Japanse interneringskampenwasGerhardnamelijkalernstigziek.

 

Gerhard overlijdt

Johannes Gerhard Kwak overleed, volgens zijn dochter Nel vermoedelijk aan prostaatkanker, op 19 januari 1947 op 72-jarige leeftijd. Het laatste restje van zijn bezit, een stuk grond aan de Eelinkstraat, werd verkocht aan de gemeente voor een bedrag van f. 1840.-. Hij had nog wat geld in zijn portemonnee en  dat was het. Zijn kinderen verdeelden het bedrag en kregen op die manier per persoon fl. 105.-. Zoon Karel die de nalatenschap regelde stelde nog wel voor per persoon fl. 10.- te besteden aan het lezen van H. missen voor de overleden dierbaren.

 

Al met al mag je wel stellen dat Gerhard en zijn Hedwig geen gemakkelijk leven hebben gehad.Ze verloren drie kinderen als gevolg van ziekten. Verder stierven achtereenvolgens zoon Paul aan de Birma-spoorweg en schoonzoon Henk als gevolg van een ongeluk. Daarnaast raakten schoonzoon Herman Forrer en dochter Ida door zakelijke omstandigheden van hem vervreemd. Gerhard Kwak komt uit alle verhalen en geschriften naar voren als een man die zeker niet gemakkelijk was voor zich zelf maar al helemaal niet voor anderen. Hij wordt regelmatig afgeschilderd als ‘spijkerhard’. Hij wilde het beste voor zichzelf en zijn gezin , maar kon dat uiteindelijk niet waarmaken. Hij hielp een aantal zoons aan een eigen zaak maar had, in ondernemerszaken, een gedachtegang die niet altijd te volgen was. Het is jammer dat zijn vrouw Hedwig zo vroeg overleed. Wellicht had zij met name de trieste ontwikkelingen rond hotel Germania nog wat kunnen sturen. Het mocht niet zo zijn. Gerhard en zijn gezin hadden de tijd niet mee, maar ondanks dat had de weinig flexibele man een beter leven verdiend.

Femielie

 

Webmaster Gerhard Kwak

 

Website van de Achterhoekse & Twentse families Kwak, Elschot, ten Thij en Goossen.

 

Neem contact op met:

 

Adres: Wielseweg 3-57, 3896 LA Zeewolde

Email: g.kwak@kpnmail.nl

 

© 2018 - 2020 Gerhard Kwak, Zeewolde.  All Rights Reserved