Gerhards jeugd

Gerhard's jeugd

Geboorteacte 1874

Ontslagbewijs dienst op 6 maart 1901

Snorharen van Gerhard

Op 29 juni 1874 werd Johannes Gerhard Kwak geboren als 7e kind van boer Bernardus Kwak en Johanna Maria Hösing. Zijn roepnaam is Gerhard. De geboorte vond plaats op boerderij Esman, Kotten (H61). Het hedendaagse adres luidt: Kottenseweg172, Winterswijk.

 

Na de lagere school die Gerhard bezoekt in het Duitse Öding gaat hij in dezelfde plaats naar het Knabenpensionat (jongenskostschool). Hij leerde daar onder andere Latijn en Grieks en volgens dochter Nel vermoedelijk ook het bespelen van muziekinstrumenten. Dat hadden de zoons en dochters van Bernardus van huis uit namelijk niet meegekregen.

 

Het Knabenpensionat was een hogere school in de zin van de huidige havo/vwo. De rector was pater Anastasius die werd bijgestaan door een huishoudster en verschillende meiden. Op de school zaten ongeveer 45 leerlingen en die waren intern op het Mensickhaus aan de Mühlenstrasze in Oeding. De school werd bezocht door katholieke leerlingen uit Oeding en zoals we zien aan Gerhard ook door leerlingen uit de grensstreek. Het is aan te nemen dat Gerhard daar niet intern was gezien de geringe afstand en omdat zijn vader, als eenvoudige wegwerker, daar niet eens het geld voor had.

Voor de kerk staat de twee verdiepingen hoge Vicarie

(pastorie) van Oeding. Daarin was ook het Knabenpensionat

 gevestigd. Het pand werd in 1971 afgebroken.                                                                  

                                      rapport 1893

                             Knabenpensionat

Gerhard als militair

Volgens het militieregister van Winterswijk wordt Gerhard op 7 maart 1894 ingelijfdbij het achtste regiment Infanteristen. Hij is dan bijna 20 jaar en krijgt stamboeknummer 88902. In de inschrijving staan een paar interessante gegevens. Als beroep geeft Gerhard op dat hij student is. Dat kan te maken hebben met het feit dat hij nog studeert of net is afgestudeerd aan het Knabenpensionaat in Oeding. Zeker is dat niet, want er zijn namelijk geen bewijzen overgebleven over de lengte en de duur van zijn studie. Daarnaast zijn de lichamelijke kenmerken vermeld en dat geeft een wat uitgebreider beeld van de foto die we uit deze tijd hebben. Waar Gerhard in dienst gelegen heeft is niet met volledige zekerheid te achterhalen. Vermoedelijk in de omgeving van Arnhem. Hij doet zijn best en wanneer hij afzwaait op 13 juli 1895 wordt hij, kort daarvoor op 1 juni 1895, bevorderd tot korporaal. Gerhard komt nog een paar keer terug voor herhaling. De laatste keer is dat in september 1898. Hij wordt uiteindelijk uit de actieve dienst afgevoerd met de vermelding dat zijn bewijs van goed gedrag is afgegeven.

 

Signalement korporaal Kwak 1895:


Lengte: 1.637

Aangezicht: ovaal

Voorhoofd: plat

Oogen: blauw

Neus: gewoon

Mond: idem

Kin: rond

Haar: blond

Wenkbrauwen: idem

Merkbare kentekeningen:

                                 geene

Na zijn diensttijd wordt Gerhard in eerste instantie opgeleid als kapper in Bocholt (Duitsland). Geen echte wereldbaan want een barbier verdiende in die tijd ongeveer 300 gulden per jaar bij een werkweek van tachtig uur. Hij kreeg na verloop van tijd echter last van een keelallergie en moest daarom stoppen. Uitvloeisel van deze opleiding was dat hij toen de kinderen nog thuis waren, ze zelf knipte. Ondanks zijn keelallergie bleef hij altijd gek op lekkere geurtjes en gel.

Dochter Nel [58] was ook kapster. Van jongs af aan was zij gefascineerd door het werk van haar vader. In een klein blikken doosje bewaarde ze, haar hele leven, enkele snorharen van haar vader. Het blikje berust nu bij Gerhard Kwak.“Je mag het nooit weggooien”, aldus tante Nel.

 

Maar er moest brood op de plank komen en Gerhard werd handelsreiziger. Hij trok heel Duitsland door met Singer naaimachines. Om goed te kunnen demonstreren leerde hij zelfs naaien. Op latere leeftijd kwam dat nog tot uiting wanneer hij zijn eigen stofjassen, die hij in het café droeg, herstelde. Gezien het feit dat hij later een hotel in Winterswijk kon kopen zal hij goed verdiend hebben. Tijdens zijn verkoopactiviteiten kwam hij Hedwig Möller tegen aan wie hij een echte Singer verkocht. Het begin van bijna 40 jaar huwelijk.

 

Singernaaimachine (Drenthsmuseum)

Femielie

 

Webmaster Gerhard Kwak

 

Website van de Achterhoekse & Twentse families Kwak, Elschot, ten Thij en Goossen.

 

Neem contact op met:

 

Adres: Wielseweg 3-57, 3896 LA Zeewolde

Email: g.kwak@kpnmail.nl

 

© 2018 - 2020 Gerhard Kwak, Zeewolde.  All Rights Reserved