Gerard ten Thij - 16
Gerard ten Thij [16]

Gerard ten Thij

Persoonskaart van Gerard ten Thij

 

Gerhardus Johannes (Gerard) ten Thij [16], zn. van Gerardus Johannes (Gerard) ten Thij [14] (Post beambte) en Anthonia Maria (Toos) Goossen [15] (Coupeuse),

geb. te Eindhoven op 18 aug 1939,

ged. RK te Eindhoven,

Registeraccountant RA, wethouder Hengelo (O),

ovl. (65 jaar oud) te Hengelo op 13 dec 2004,

begr. te Hengelo RK-kerkhof op 17 dec 2004.

 

 

Als oudste zoon van Gerard ten Thij en Toos Goossen moest hij, in de naoorlogse dagen, na het behalen van zijn HBS-diploma, aan het werk. Een universitaire studie was er toen niet bij. Hij ging van start in de accountancy en schopte het, in de avonduren, uiteindelijk tot registeraccountant. In de loop der jaren groeide hij uit tot een financieel genie die met trots de letters RA van registeraccountant droeg.

 

Na 25 jaar gewerkt te hebben als accountant nam hij de stap die beslissend was voor zijn verdere loopbaan. Hij stapte in de gemeentepolitiek. En was daarna vele jaren werkzaam als binnen de gemeente Hengelo (O). Van 1983-1986 en van 1990-2000. Hij werd als rechtgeaard KVP’er en later lid van het CDA wethouder van deze gemeente. Zijn sociale bewogenheid was namelijk vele malen groter dan zijn hang naar het materiele. Tussen twee ambtstermijnen door werkte hij gedurende twee jaar voor de parlementaire enquêtecommissie inzake de bouwfraude, maar Twente bleef trekken. De reden dat hij niet aan de slag ging als burgermeester of de (landelijke) Europese politiek. Hij wilde niet uit Twente weg. Voor zijn enorme inzet werd hij, na 13 jaar als wethouder, bij zijn afscheid Ridder in de orde van Oranje-Nassau.

 

In zijn werkzame leven vervulde hij tal van bestuurlijke functies vaak op de achtergrond vaak in stilte. Grote woorden pasten niet bij hem. Hij was onder andere:

 

♦ Voorzitter van de Vereniging van Wijkwelzijnsvoorzieningen

♦ Voorzitter van de Raad van Toezicht van Ambulance Oost

♦ Erelid en penningmeester van Scouting St. Jeroen Bambi

♦ Bestuurslid Scouting Nederland

♦ Voorzitter van het CDA Hengelo en Overijssel

♦ President Commissaris Twence B.V.

♦ Voorzitter van het project Parkmanagement Industrieterrein Twentekanaal.

 

Zijn sociale bewogenheid kwam vooral tot uiting in tal van activiteiten voor de gemeenschap. Dat kwam vooral door zijn daden, woorden pasten niet zo bij hem. Deze activiteiten hebben mede geleid tot de oprichting van Scouting Nederland waar hij zich bezig hield met financiële en bestuurlijke zaken.

 

Ook zijn diepe gelovigheid mag niet onopgemerkt blijven. De Thaborkerk op de Hasseler Es in de Schothorsthoek, waarvan hij bij bisschoppelijke goedkeuring de bouwmeester was is wel het grootste symbool van zijn daadkracht en geloof. Hij was onder meer voorzitter van het kerkbestuur en zoals gezegd de ‘bouwpastoor’ van de kerk die in 1987 werd ingewijd.

 

Geruime tijd geleden bezochten we voor het laatst de Thaborkerk. Waar het prachtige glas-in-loodraam van de Ootmarsumse kunstenares Annemiek Punt een levende herinnering is aan Gerard’s betrokkenheid bij deze kerk. Hij schonk, na zijn overlijden, het raam aan deze geloofsgemeenschap. Rechts onderaan staat de in glas gebrande vermelding van deze opmerkelijke gift. “Donum dedit G.J. ten Thij. Obiit XIII-XII-MMIV” Het geschenk gegeven G.J. ten Thij. Dood op 13-12-2004.

 

Gerard’s hobby’s zijn bij al zijn naasten meer dan bekend. Buiten zijn werk, dat stond vrijwel altijd op 1, was hij een echte natuurliefhebber. Vooral het Lutterzand in Twente was de plek waar hij regelmatig tot rust kwam. Ook was hij tot op het bot verweven met de scouting in Nederland. Verder was hij gek op reizen. Zijn eerste grote reis was naar de World Jamboree in Griekenland in 1963. Tijdens de grote aardbeving in Skopje hielp hij toen de getroffen inwoners samen met zijn verkenners. Daarna volgden nog heel veel grote trips. Naar de Galapagos eilanden, China en Tibet. Ver weg was niet altijd spannend. Met een tentje en zijn neven naar Luxemburg en Oostenrijk waren net zo interessant. Zijn laatste reis was naar Canada. Een trip naar de beren zoals hij die noemde.

 

Gerard overleed na een lang ziekbed aan kanker. Een duidelijk gemis voor zijn familie, Hengelo en wijde omgeving.

Als dank voor zijn inzet eerde Vuilverwerker Twence de Hengelose wethouder met een eigen straatnaam.

Femielie

 

Webmaster Gerhard Kwak

 

Website van de Achterhoekse & Twentse families Kwak, Elschot, ten Thij en Goossen.

 

Neem contact op met:

 

Adres: Wielseweg 3-57, 3896 LA Zeewolde

Email: g.kwak@kpnmail.nl

 

© 2018 - 2020 Gerhard Kwak, Zeewolde.  All Rights Reserved